Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

МІС

dorado

Мать с ребенком

Історія створення Інституту охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України бере свій початок від благодійної організації «Крапля молока», організованої в м.Харкові на самому початку ХХ століття, в 1907 році ентузіастом, молодим лікарем, С.М. Ямпольським, який став згодом першим директором інституту.

Профессор Ямпольский

проф. С.М. Ямпольський
директор інституту,
(1922-1930)
Професор Семен Мойсейович Ямпольський - д-р мед. наук, професор, відомий в Україні та за її межами фахівець у галузі педіатрії, організатор науки, перший директор інституту; в 1930-1941 - завідувач кафедри педіатрії дітей першого року життя Українського інституту удосконалення лікарів м.Харкова, в післявоєнні роки сфера його наукових інтересів полягала в розробці методів лікування гострих кишкових захворювань у дітей першого року життя, обгрунтуванні переливання крові та її складових частин, боротьбі з рахітом, питань патології і лікування розладів травлення. Підготував 6 кандидатів медичних наук, є автором 2 монографій і 100 наукових робіт.

Статус державної установи Інститут придбав згідно з Наказом Народного Комісаріату охорони здоров'я України № 174 від 28.10.1922 і став першою в Україні науково-дослідною установою охорони материнства і дитинства.
Головними напрямками діяльності інституту в молодої Української республіки були питання боротьби з дитячою та материнською смертністю, створення системи медичного забезпечення жінки-робітниці, організація дитячого харчування, підготовка фахівців для профілактичної роботи на підприємствах, в дитячих виховних і лікувальних установах, багато уваги приділялося пропаганді санітарно гігієнічних знань серед населення.

Важливо відзначити, що вже в ті роки, 80 років тому вивчалися питання, які не втратили своєї актуальності: фізіологія і патологія дітей першого року життя та раннього віку; психо-фізіологічний розвиток дитини; вплив навколишнього середовища, зокрема санітарного стану шкіл на здоров'я дітей. Велика увага приділялася соціальним питанням. Вже в 1923 році при інституті була відкрита юридична консультація, в завдання якої входили питання правового захисту матерів, популяризація сімейного і шлюбного права. У 1928 році в інституті організований відділ соціальної гігієни та патології. В цей же період була організована школа-санаторій для дітей з психо-неврологічними розладами. До свого п'ятиріччя Інститут представляє потужна установа зі своєю інфраструктурою і чіткими цілями і завданнями, стає визнаним науковим закладом, розробки якого впливають на тактику і стратегію охорони здоров'я матері і дитини.

В арсеналі наукових розробок співробітників інституту - кисломолочні суміші, ацидофільне молоко, кефір, розробки з профілактики гіпогалактії, організація дитячих садків, жіночих консультацій, молочних кухонь, підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації працівників лікувально-профілактичних закладів.

 

Профессор Олевский

проф. М.І. Олевський
Марк Ісаакович Олевський почав свою наукову діяльність в інституті з моменту його організації, і працював в ньому до початку війни, пройшов шлях від ординатора до заступника директора з наукової роботи. Головні напрямки його дослідницької діяльності полягали у вивченні питань фізіології і патології дітей, зокрема перших років життя. Він одним з перших учених в Україні почав працювати над цією проблемою. Під його керівництвом були проведені дослідження з використанням експерименту з розробки методів загартовування, вигодовування немовлят, харчування дітей молочнокислими сумішами, зокрема кефіром. Тема його докторської дисертації «Застосування кефіру в харчуванні дітей» (1940). Після війни працював в Москві в Центральному НДІ педіатрії РРФСР.

Профессор Шаферштейн

проф. С.Я. Шаферштейн
Самуіл Якович Шаферштейн д-р мед. наук, професор, відомий вчений в галузі педіатрії. Свою наукову діяльність в інституті почав в 1924 р і працював понад 25 років, очолював соматичну клініку, був заступником директора з наукової роботи. У 1937 році захистив докторську дисертацію «Генез токсичного синдрому при гострих розладах харчування у немовлят», в 1940 р був затверджений у званні професора за фахом «Дитячі хвороби». Основні наукові напрямки його діяльності стосувалися питань фізіології, патології і харчування дітей раннього віку, інфекційних хвороб, ревматизму, санаторно-курортного лікування. Особливе місце в його дослідженнях займали питання переливання дітям донорської крові та її складових. Він є автором понад 100 наукових праць, в тому числі 11 монографій, посібників і довідників. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.

У тридцяті роки в Інститут розширюється, створюються нові відділи і лабораторії, очолювані відомими вченими М.І. Олевським, М.Л. Кошкіним, С.Я. Шаферштейном, Л.М. Мерковим, В.І. Константиновим. Для експериментальних досліджень організований віварій, залучаються консультанти інших установ м.Харкова (Г.В. Фольборт, В.П. Воробьов, А.В. Нагорний). З'являються нові напрямки досліджень, в числі яких ревматизм. У цей період були організовані перші в Україні ревматологічна клініка, протіворевматологіческій кабінет-диспансер, санаторій. Відпрацьовуються питання показання і протипоказання до переливання донорської крові та її складових при важких інфекційних і соматичних захворювань (С.В. Родкін, Е.М. Турчина). Проводиться фундаментальні дослідження фізіології дітей перших років життя. У 1936 р. Інститут починає видання журналу «Охорона материнства і дитинства», який з 1938 р.. видається під новою назвою «Педіатрія, акушерство та гінекологія».

Корниенко

М.І. Корнієнко
директор інституту
(1943-1948)
Марія Іванівна Корнієнко, 1902 року народження, закінчила педіатричний факультет Харківського медичного інституту в 1936 році і аспірантуру з педіатрії при Центральному інституті удосконалення лікарів в 1940 р У Харківському науково-дослідному інституті охорони материнства і дитинства ім. Н.К. Крупської. М.І. Корнієнко працювала з 1936 р по 1937 р і в 1940-1941 роках на посаді лікаря-ординатора, молодшого наукового співробітника, головного лікаря клініки інституту. Після визволення Харкова від фашистської окупації з 1943 р. М.І. Корнієнко працювала заступником завідувача Харківського облздороввідділу, в цей час їй було доручено Народний комісаріат охорони здоров'я України почати відновлення Харківського науково-дослідного інституту охорони материнства і дитинства ім. Н.К. Крупської. Перед М.І. Корнієнко стояло архіскладна завдання - через 3 місяці після звільнення міста відновити роботу інституту.

Профессор Гиль

проф. С.А. Гіль
Семен Абрамович Гіль, 1889 року народження, в 1915 році закінчив Харківський ветеринарний інститут, а в 1921 р Харківську медичну академію за спеціальністю лікар-педіатр. Вчений ступінь кандидата медичних наук С.А. Гіль отримав в 1938 році, в 1957 році захистив докторську дисертацію на тему «Вплив підкисленого молочною кислотою молока на функції травного тракту», звання професора за фахом «педіатрія» присуджена в 1961 р Професор С.А. Гіль - провідний фахівець країни з питань вигодовування здорового і хвору дитину, виходжування недоношених дітей. Він є автором монографії «Недоношена і догляд за недоношеними дітьми», методичних рекомендацій, посібників, довідників з цієї актуальної для педіатрії проблеми. Професор С.А. Гіль один з авторів використання в харчуванні немовлят молочнокислих сумішей, зокрема кефіру, виготовленого з іонітних молока, в застосуванні якого Україна стала піонером. Метод проф. С.А. Гіля санування повітря в палатах дитячих стаціонарів за допомогою бактерицидних ламп до сих застосовується в дитячих установах. Проф. С.А. Гіль багато уваги приділяв підготовці наукових кадрів, під його керівництвом виконано 1 докторська і 8 кандидатських дисертацій.

Під час Великої Вітчизняної війни матеріально-технічна база, архів, бібліотека були знищені, але вже в 1943 році відразу після визволення м.Харкова почалося відновлення інституту (директор М.І. Корнієнко). Знову створюються лабораторії і відділи, в інститут повертаються старі співробітники (Гіль, Родкін, П'ятигорський).

Логунова

А.Г. Логунова
директор институту
(1948-1952)
Антоніна Григорівна Логунова, 1899 року народження, закінчила в 1926 р факультет охорони материнства і дитинства Харківського медичного інституту і отримала спеціальність лікаря акушера-гінеколога. Після закінчення інституту працювала в лікарнях, жіночих консультаціях, активно поєднуючи практичну і науково-дослідну роботи. У 1947 р А.Г. Логунова успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Профілактика післяпологових захворювань антиретикулярної цитотоксической сироватки (АЦС)». З січня 1948 року по травень 1952 А.Г. Логунова очолює роботу Харківського НДІ охорони материнства і дитинства ім. Н.К. Крупської. Основними напрямками наукової діяльності А.Г. Логунов були питання патології вагітності жінок і розробка профілактичних заходів виникнення ускладнень вагітності та материнської смертності. Під час її керівництва в інститут прийшли молоді талановиті випускники Харківського медичного інституту, які стали відомими вченими країни з педіатрії, акушерства і гінекології, склали золотий фонд інституту, очолили провідні кафедри медичних ВУЗів. Під час війни і в роки відновлення лікувально-профілактичних установ А.Г. Логунова проявила себе здатним, наполегливим талановитим організатором охорони здоров'я, за що була нагороджена орденом «Знак пошани», медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні». У 1952 році А.Г. Логунова була переведена на роботу в Міністерство охорони здоров'я України на посаду начальника управління лікувально-профілактичної допомоги матерям і дітям.

Профессор Пятигорский

проф. І.В. П'ятигорський
Ісаак Володимирович П'ятигорський - заступник директора інстітуа з наукової роботи (1950-1955). 1895 р.н., закінчив в 1921 р Харківську медичну академію за спеціальністю лікар-педіатр. У Харківському науково-дослідному інституті охорони материнства і дитинства ім. Н.К. Крупської працював з невеликою перервою з 1927 по 1955 рр спочатку ординатором клініки, асистентом, потім очолив відділення фізіотерапії, яке було створено за його ініціативою, в.о. заступника директора інституту з наукової роботи, керівником організаційно-методичного відділу. У 1939 р І.В. П'ятигорський захистив кандидатську дисертацію на тему: «Позакурортне торфолікування в дитячому віці», в тому ж році йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «педіатрія». І.В. П'ятигорський - учасник Великої Вітчизняної війни, брав участь в обороні Сталінграда, взяття Відня і Будапешта, нагороджений бойовими орденами і медалями, в т.ч. «За оборону Сталінграда», «За взяття Відня», «За взяття Будапешта». Основні наукові напрямки діяльності І.В. П'ятигорського стосувалися питань використання природних і фізичних чинників в лікуванні дітей, розробці показань і протипоказань до їх застосування, методів організації фізіотерапевтичної допомоги в лікувальних і оздоровчих установах дітям з різними захворюваннями, в т.ч. рахіт, дизентерію, ревматизмом. У 1951 році їм захищена докторська дисертація «Фракційна ультрафіолетова ерітемотерапія в ранньому дитячому віці». Він є автором 70 наукових робіт, в тому числі 4 посібників для лікарів. У 1955 р І.В. П'ятигорський перейшов на викладацьку роботу.

Приходить талановита молодь: А.І. Корнілова, В.О. Сарана, В.Я. Гайдай, Л.А. Стулій, І.Д. Доброгаєва та ін. Плідно вирішуються найважливіші медико-соціальні питання післявоєнного періоду: лікування кишкових інфекцій, рахіту, виходжування недоношених, ревматизму, вдосконалення ведення жінок з загрозою переривання вагітності, лікування гестозів, маткових кровотеч.

Сструктура інституту згодом удосконалювалася та в 1950 р. в його складі функціонували: відділ фізіології і виховання дитини (С.А. Гіль), відділ профілактики і терапії дитячих хвороб (С.В. Родкін), відділ акушерства і гінекології (І.В. Константинов), організаційно-методичний відділ (А.Г. Розенбліт), фізіологічна лабораторія (К.Н. Іржанська), біохімічна лабораторія (Е.Р. Кратинова), патоморфологічна лабораторія (Т.Г. Софієнко), мікробіологічна лабораторія (О. В. Бабенко), рентген-кабінет (М.І. Юровський). У цей період тривали дослідження фізичного розвитку дітей, розробка коректує гімнастики (Л.П. Ніколаєв, З.Г. Ковальова).

У повоєнні роки головною проблемою роботи відділу акушерства і гінекології стали питання розробки науково обґрунтованих методів боротьби з невиношуванням вагітності та гіпотонічними кровотечами в третьому періоді пологів і післяпологовому періоді (В.І. Константинов). Результати досліджень дозволили науково обґрунтувати доцільність застосування вітаміну Е при вагітності у жінок з групи ризику (Р.С. Мірсагатова, В.Г. Васил'єва), розробити методику визначення крововтрати. Велике значення мали роботи по створенню естрогенного фону в період стимуляції пологів у породіль з патологічним перебігом вагітності(Л.Т. Волкова). Вивчалися питання інфекції під час пологів (Л.Н. Голубєв).

Мирсагатова

Проф. Р.С. Мірсагатова
Розія-Хан Садиківна Мірсагатова, 1909 року народження, закінчила перший московський медичний інститут в 1930 р З 1945 по 1963 р працювала в інституті на посаді старшого наукового співробітника, завідувача відділенням патології вагітності. У 1949 р їй було присуджено вчений ступінь кандидата медичних наук, в 1952 році була затверджена у вченому званні старшого наукового співробітника за спеціальністю «акушерство і гінекологія». Р.С. Мірсагатова - відомий фахівець з патології вагітності жінок, невиношування, діабету вагітних і судинної патології у них. Розроблені нею методи лікування і профілактики різних проявів патології вагітності жінок внесли вагомий вклад в боротьбу з материнською смертністю. У 1956 р нею захищена докторська дисертація на тему «Вітамін Е в лікуванні і профілактиці мимовільно передчасного переривання вагітності (невиношування)». Р.С. Мірсагатова була талановитим клініцистом, хірургом акушером-гінекологом, плідно поєднувала наукову роботу з лікарською діяльністю в пологових будинках, жіночих консультаціях. Важливим напрямком наукової і лікувально-консультативної роботи доктора медичних наук Р.С. Мірсагатовой було вивчення репродуктивної функції у робітниць на підприємствах важкого машинобудування, розробка заходів щодо запобігання несприятливих наслідків патологічного перебігу вагітності та пологів. Результати цих досліджень дозволили організувати на підприємствах спеціальні жіночі кабінети, ввести в штат заводських амбулаторій посади лікарів акушерів-гінекологів, розробити нормативні документи з охорони праці та здоров'я жінок. Під керівництвом професора Р.С. Мірсагатовой підготовлено два кандидата медичних наук.

 

Сотрудники института 1952

Колектив інституту
(1952)

Здание института 1952 на ул.Пушкинской 68

Стара будівля інституту
вул. Пушкинська 68

У 1952 р. директором інституту стає О.І. Корнілова, блискучий організатор і талановитий вчений, відомий в Україні та за її межами фахівець в галузі охорони здоров'я жінки та дитини.

Корнилова

Проф. О.І. Корнілова
директор інституту
1952-1986
Олександра Іванівна Корнілова - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки УРСР, народилася 15 квітня 1917 року в Харкові в родині робітника. Після закінчення середньої школи вступає до Харківського медичного інституту, педіатричний факультет якого закінчує з відзнакою в 1940 році. Лікарська діяльність Олександри Іванівни починається в м Мена Чернігівської області, де вперше проявився її талант лікаря-організатора. Під час Великої Вітчизняної війни А.І. Корнілова працює лікарем медичної частини Міасского автомобільного заводу, розташованого на Уралі. Після визволення Харкова Олександра Іванівна повертається в рідне місто і всі свої сили і знання віддає медичної допомоги інвалідам війни. Бажання займатися науковою діяльністю, поглибити свої знання в області акушерства та гінекології призводить Олександру Іванівну в ординатуру в Харківський медичний інститут, де вона починає науково-дослідну роботу. Після закінчення ординатури в 1949 році А.І. Корнілова приходить до Харківського НДІ охорони материнства і дитинства на посаду молодшого наукового співробітника. З цього часу протягом усього життя наукова, лікарська, організаторська діяльність А.І. Корнілової пов'язана з цим інститутом, який вона очолювала 34 роки, з січня 1952 по лютий 1986 року. Блискучий організатор, ініціативний, вісокоответственний людина, добре розуміє першочергові потреби охорони здоров'я матері і дитини, А.І. Корнілова створює колектив однодумців, розширює клінічні бази інституту, створює нові лабораторії. До початку 60-х років інститут здобуває репутацію провідного в галузі закладу, колектив якого плідно вирішує найбільш складні питання медичного забезпечення дітей та вагітних жінок. Велику організаційну роботу А.І. Корнілова талановито пов'язує з науковою діяльністю: в 1953 році захищає кандидатську дисертацію, а в 1971 р - докторську, в якій був проведений глибокий аналіз структури материнської смертності в Україні, розкрито причини та запропоновано конкретні заходи щодо її зниження. Важливим розділом наукових досліджень А.І. Корнілової в 50-х і початку 60-х років стали профілактика і лікування пізнього токсикозу вагітних, боротьба з кровотечами під час пологів. З ініціативи А.І. Корнілової вперше в Україні було створено пологовий будинок для жінок з невиношуванням вагітності, з відділенням для недоношених дітей. Найбільш яскраво талант А.І. Корнілової як вченого і організатора проявився під час реорганізації інституту в 1965 році, коли він був перетворений в єдине в Союзі наукова установа - НДІ охорони здоров'я дітей та підлітків ім. Н.К. Крупської. Діяльність інституту була спрямована на розробку питань фізіології і патології дітей шкільного віку та підлітків. З 1966 року А.І. Корнілова очолює союзну і республіканскоеую проблемні комісії «Фізіологія і патологія підлітків». Інститут розширювався, були відкриті нові відділи і лабораторії. А.І. Корнілова обґрунтовує необхідність будівництва нових баз для інституту, в 1970 році були виділені земельну ділянку і засоби на будівництво клінічного і лабораторно-експериментального корпусу, а вже в серпні 1974 року клініка приймає першого пацієнта. У 70-80-х роках А.І. Корнілова очолює проведення фундаментальних клініко-експериментальних досліджень, спрямованих на розкриття нейро-ендокринних механізмів регуляції статевого дозрівання і його порушень, визначення спадкових і факторів середовища в формуванні гінекологічних захворювань в пре- і пубертатному періодах. Професор А.І. Корнілова - автор 123 наукових робіт, серед яких монографії, підручники, методичні рекомендації. Її статті увійшли до Великої і Малої медичні енциклопедії. Під її редакцією видано 17 міжвідомчих республіканських збірок «Охорона здоров'я дітей і підлітків». Велика увага Олександра Іванівна завжди приділяла підготовці кадрів. За час її керівництва інститутом виконано і захищено 32 докторських дисертації і 114 кандидатських, особисто А.І. Корнілової підготовлено 5 докторів і 12 кандидатів наук. З метою поліпшення підготовки фахівців в області підліткової медицини з ініціативи А.І. Корнілової на базі інституту в 1978 році створюється перша в Союзі кафедра фізіології і патології підлітків Українського інституту удосконалення лікарів, яку Олександра Іванівна очолювала 10 років. А.І. Корнілова була членом Вченої ради МОЗ СРСР, членом Ради регіонального відділення АН СРСР, членом спеціалізованої вченої ради при Харківському медичному інституті, членом правління республіканського та обласних наукових товариств дитячих лікарів та акушерів-гінекологів, близько 30 років вона входила до складу редколегії журналу «Педіатрія, акушерство і гінекологія ». А.І. Корнілова неодноразово обиралася депутатом обласної, міської, районних рад народних депутатів м.Харкова. За заслуги в області організації медичної допомоги жінкам та дітям А.І. Корнілова нагороджена орденами і медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, їй присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки Української РСР».

Сперанский

Академік Георгій Нестерович Сперанський
на 30-й річниці Інституту (1953)

У 1965 році Наказом МОЗ України № 40 від 18.01.65 року інститут реорганізовано в Харківський НДІ охорони здоров'я дітей та підлітків ім. Н.К. Крупської. На інститут було покладено функції головної наукової установи в Союзі з проблеми «Фізіологія і патологія підлітків».
У 1974 році інститут отримав нову клініко-експериментальну базу, що, безумовно, сприяло становленню інституту як координаційного наукового, лікувально-профілактичного та організаційного центру з проблеми охорони здоров'я дітей і підлітків.

 

Новое здание института

Сучасна будівля інституту
(1974)

 

У цей період в інституті працювали такі відомі вчені, як Е.З. Юсфіна, В.Я. Гайдай, В.О. Сарана, Г.Н. Костюріна, Л.Я. Стулій, О.А. Бесєдіна.

У 1986 році директором інституту призначено д-р мед. наук, проф. Н.М. Коренев. За його ініціативи значно розширився діапазон наукових досліджень, з'явилися нові перспективні напрямки.
Зроблено вагомий внесок у вирішення питань поширеності та механізмів формування артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків, науково-обгрунтовані рекомендації по їх реабілітації та диспансерного спостереження.
Запропоновано систему організації медичного забезпечення дітей та підлітків, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, розроблені немедикаментозні методи лікування виразкової хвороби.

У 80-90-і роки багато зусиль спрямовано на вдосконалення організації медичного забезпечення підростаючого покоління - вихованців шкіл-інтернатів різного профілю, організації трудового виховання школярів в умовах міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, ПТУ різного профілю, розробку критеріїв профвідбору.
Розроблено та впроваджено в практику рекомендації з організації роботи денних стаціонарів різного профілю в умовах лікувально-профілактичних установ, організації відпочинку дітей з різним рівнем здоров'я, раціональні форми медичного забезпечення підлітків в поліклініках великих промислових міст, реабілітаційні заходи щодо дітей-інвалідів з хронічною соматичною патологією і порушеннями психічного розвитку.
Вченим інституту належить пріоритет по вивченню нейроендокринної регуляції статевого розвитку, механізмів формування та факторів прогресування провісників атеросклерозу, розвитку і виникнення ускладнень ревматичних захворювань в підлітковому віці, перебігу цукрового діабету, порушень становлення статевого розвитку, факторів ризику виникнення непсихотичних психічних розладів у підлітків, їх поширеності, вдосконалення діагностики і лікування.

У 2000 році Інститут входить до складу Академії медичних наук України. Основними напрямками його наукової діяльності стають:

  • визначення закономірностей формування здоров'я школярів України, середовищних і спадкових факторів, які його обумовлюють, розробка системи моніторингу;
  • визначення нейрогормональних та імунних механізмів забезпечення розвитку дитячого організму і формування патології пубертатного періоду;
  • розробка нових методів профілактики, діагностики, прогнозу перебігу та лікування захворювань серцево-судинної, травної, ендокринної систем, сполучної тканини, психічних порушень у підлітковому віці, створення експертних систем;
  • медико-психологічна реабілітація дітей та підлітків з найбільш тяжкою соматичною патологією та порушеннями психічного розвитку, профілактика інвалідності;
  • наукове обґрунтування найбільш ефективних форм медичного забезпечення дітей та підлітків в Україні, в тому числі з груп соціального ризику.
e-max.it: your social media marketing partner