Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

Консультативна поліклініка

Сотрудники отделения кардиоревматологииiso

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» є клінічною базою кафедри педіатрії, акушерства та гінекології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
ДУ «ІОЗДП НАМН» – відомий в Україні та за її межами унікальний науково-дослідний та лікувальний заклад.
За роки свого існування неодноразово змінювалася його назва (ОХМАТДЕТ), структура, Проте головними напрямами роботи були і залишаються наукові дослідження з метою розробки науково-обґрунтованих пропозицій з питань охорони здоров'я дітей та підлітків.
Одним із головних напрямків діяльності інституту також є лікувально-консультативна допомога дітям та підліткам віком від 3-х до 18-ти років з різних регіонів України.

Структурою інституту передбачено консультативну поліклініку на 250 відвідувань за зміну, стаціонар на 220 ліжок, лабораторний комплекс.
В консультативній поліклініці ведуть прийом висококваліфіковані спеціалісти з 18 спеціальностей (педіатри, кардіологи, ревматологи, гастроентерологи, ендокринологи, гінекологи, офтальмологи, отоларингологи, невропатологи, психіатри, психологи, генетики, імунологи).

В стаціонарі функціонують 5 спеціалізованих відділень: кардіоревматології, ендокринології, психіатрії, дитячої гінекології:

 1. відділення кардіоревматології на 60 ліжок для дітей та підлітків із серцево-судинними та ревматичними захворюваннями, у тому числі з різними формами артритів, системними хворобами сполучної тканини.;
 2. відділення ендокринології на 60 ліжок для хворих з цукровим діабетом, захворювання щитовидної, парощитовидних та надниркових залоз, гіпоталамо-гіпофізарними порушеннями, ожирінням, патологією росту, статевого розвитку та інших ендокринних захворювань;
 3. відділення психіатрії на 40 ліжок для хворих з невротичними та непсихотичними психічними розладами;
 4. відділення дитячої гінекології на 30 ліжок для дівчат-підлітків із гінекологічними захворюваннями ендокринної природи;
 5. Центр реабілітації дітей та підлітків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у складі якого амбулаторна група диспансеризації та 50 ліжок у відділеннях стаціонару, працює Спеціалізований центр затримки зростання, в якому здійснюється диспансерний нагляд за хворими з гіпофізарним нанізмом та іншими формами затримки зростання дітей.

Лабораторно-діагностичну базу Інституту складають:

 • клініко-діагностична лабораторія;
 • лабораторія функціональної діагностики;
 • відділення рентгенологічних дослідницьких методів
 • наукові лабораторії ендокринології та обміну речовин, клінічної імунології, медичної генетики,

існування яких дає можливість обстежити пацієнтів із тяжкою хронічною соматичною патологією на найвищому професійному рівні.
Фахівці лабораторій мають сучасні методи діагностики, серед яких:

 • холтерівське (добове) моніторування артеріального тиску та електрокардіографії;
 • комп'ютерна електроенцефалографія для клінічного, кореляційного, спектрально-когерентного та системного аналізів нейродинамічної функції мозку, латералізації міжпівкульної асиметрії з використанням методів нелінійної динаміки (дослідження детерміністського хаосу), мікроциркуляції, варіабельності серцевого ритму;
 • спектрофотометрія видимої та близької ультрафіолетової області, флюорометрія, імуноферментний аналіз, диференціальне центрифугування, аналітичний електрофорез;
 • цитогенетичний аналіз з мутагенним навантаженням (блеоміцин), метод оцінки С-поліморфізму хромосом, клініко-морфологічний дослідний метод, визначення антигенного складу системи HLA І (А, В, С-локусів) та ІІ (DR, DQ-локусів) класу та інші.

Щороку консультативну допомогу в інституті отримують 15000–20000 дітей та підлітків з різних областей України, більш ніж 4000 лікуються у стаціонарі.
Клініка інституту та лабораторії акредитовані на вищу категорію.

e-max.it: your social media marketing partner