Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

Реалізація основних наукових напрямів дозволила визначити закономірності фізичного, статевого, психічного розвитку дітей, формування здоров'я у сучасному соціумі. Доведено, що на початку пубертату формуються умови для зниження резистентності організму до дії ушкоджуючих екзогенних та ендогенних факторів, у тому числі цитотоксичних ендогенних альдегідів, що призводить до підвищення чутливості головного мозку та внутрішніх органів до стресорного ушкодження. Вивчено механізми, що зумовлюють порушення у стані здоров'я нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС, серед яких є зрушення у біосинтезі мелатоніну. Визначено фактори ризику виникнення та прогресування серцевої недостатності, розраховано модель її прогресування. З'ясовано механізми порушень статевого розвитку дітей з ендокринною патологією, а також механізми прогресування цукрового діабету І типу та ожиріння у підлітковому віці. Встановлено фактори ризику та патогенетичні механізми формування розладів менструальної функції, що стали основою для розробки новітніх технологій їх лікування. Вперше виділено та описано психологічний феномен внутрішньої картини здоров'я підлітків. Розроблено прогноз подальшого перебігу первинної артеріальної гіпертензії у підлітків з урахуванням добового профілю артеріального тиску, характеру ремоделювання серця, дисфункції ендотелію та ліпідного спектру крові та запропоновано технологію лікування. Створено технологію діагностики остеоартрозу у підлітків у дебюті захворювання та обґрунтовано лікувальну тактику. Розроблено спосіб неінванзивної діагностики захворювань гастродуоденальної зони у підлітків із використанням нового газочутливого сенсора на основі солей ТСNQ. Запропоновано нові технології профілактики та лікування невротичних розладів у підлітків. Створено концепцію психопрофілактики девіантної та суїцидальної поведінки у підлітковому віці та технології лікувально-профілактичної допомоги. Розроблено та оцінено ефективність диференційованих комплексів медико-психологічної реабілітації дітей раннього віку з порушеннями психомоторного розвитку для застосування в системі раннього втручання. Створено технологію прогнозування впливу факторів шкільного середовища на здоров'я дітей в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Розроблено програму профілактики неінфекційних захворювань та шкільної дезадаптації учнів. Запропоновано стандарти проведення диспансерної роботи та технологію диспансерного спостереження дітей сільської місцевості.

Усього за результатами НДР за останні 10 років отримано:

  • 98 патентів
  • 42 авторских свідоцтв
  • зареєстровано 69 інновацій
  • розроблено та впроваджено 45 медичних рекомендацій
  • видано 33 монографії, довідники та посібники, а також видано 730 статей в фахових виданнях

 

Інститут широко співпрацює з науковими установами НАН, НАМН, АПН, МОЗ та МОН України.

За останні 10 років вчені Інституту брали участь в українсько-канадському проекті "Молодь за здоров'я", співпрацювали з Інститутом психології Угорської Академії наук (м. Будапешт, Угорщина), Інститутом раннього втручання (Швеція), Педагогічним факультетом університету Північної Арізо, США). Продовжується міжнародне співробітництво з Клінікою терапії та географічної медицини (м. Цюріх, Швейцарія).

e-max.it: your social media marketing partner

plash kit

Артериальная гипертензия

Международный эндокринологический журнал

Новости медицины и фармации

Здоровье ребенка