Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Розробити систему проведення автоматизованого соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів»
(керівник – д-р мед. наук, професор Г.М. Даниленко, 2014−2015 рр.)

Об'єкт дослідження: стан здоров'я 791 учня (201 юнаків та 590 дівчат) семи професійних ліцеїв м. Харкова.
Мета: розроблення технології соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я підлітків в умовах професійно-технічного навчального закладу.
Методи: санітарно-гігієнічний опис виробничих приміщень, оцінка рівня освітлення, температури та вологості повітря, скринінг-оцінка здоров'я, фізичного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів, опитування щодо рівня сформованості навичок здорового способу життя, якості життя.
Результати: вперше в Україні для закладів професійно-технічної освіти запропонована система кількісно-якісної оцінки чинників оточуючого середовища із використанням чек-листів якості, що є складовою соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів. Для оптимізації медико-організаційних заходів щодо впровадження системи соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я учнівської молоді в умовах ПТНЗ розроблено комп'ютерні програми для автоматизованої оцінки чинників ризику навчально-виробничого середовища та їх суб'єктивної значущості.
Новизна: обґрунтовано, що значущими складовими соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я учнів ПТНЗ є загальна санітарно-гігієнічна скринінг-характеристика ПТНЗ, навчальних приміщень загально-навчального циклу, комп'ютерного класу, навчальної діяльності, навчально-виробничої діяльності, організації медичного забезпечення, фізичного виховання, харчування, ергономіка робочих місць, суб'єктивна оцінка ризиків навчально-виробничого середовища, здоров'я навчального колективу (за даними комплексного медичного огляду) та скринінг-оцінки, характеристика режиму дня, чинників девіантної поведінки, чинники ризику близького соціального оточення, навчального середовища та харчової поведінки.
Ефективність: визначено показники для гігієнічної оцінки навчально-виробничого середовища, що дозволяє комплексно підходити до впровадження соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів. Використання розробленої індексної оцінки благополуччя навчально-виробничого середовища дозволить підвищити ефективність впровадження медико-профілактичних заходів та сприятиме покращанню здоров'я учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Галузь застосування: гігієна дітей та підлітків, педіатрія, шкільна медицина, підліткова терапія.

e-max.it: your social media marketing partner