Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Визначити механізми формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків із патологією міокарда»
(керівник – д-р мед. наук, професор Л.Ф. Богмат , 2013−2015 рр.)

Об'єкт дослідження: типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка, показники САС та РААС, прозапальні цітокіни у підлітків 13-18 років із патологією міокарда.
Мета: удосконалення діагностики порушень діастолічної функції лівого шлуночка серця у дітей із патологією міокарда на підставі вивчення типу структурно-геометричної перебудови міокарда, адаптивних можливостей серцево-судинної системи, особливостей нейрогуморального забезпечення діяльності, аналізу концентрації мозкового натрійуретичного пептиду та прозапальних цитокінів.
Методи: клінічні; інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ, Ехо-доплер КГ з ізометричним навантаженням, холтер-моніторування АТ та ЕКГ, тест з 6 хвилинною ходьбою); радіоізотопні (ангіотензин II, активність реніну плазми, альдостерон); біохімічні (адреналін, норадреналін в добовій сечі); імуноферментні (СРП, Iл-1 , Iл-6, ФНП- ).
Результати: доведено, що у 41,00 % підлітків із патологією міокарда формуються порушення діастолічної функції. Формування ДД у підлітків із ПМ відбувається на тлі активації нейрогуморальних систем. Встановлено поступове підвищення рівня прозапальних цитокінів. Виявлено ознаки порушень толерантності до фізичного навантаження та виснаження резерву адаптації серцево-судинної системи.
Новизна: доведено, що у підлітків з незапальною патологією міокарда формуються 3 типа діастолічної дисфункції лівого шлуночка. Вперше виділено критерії та створено алгоритм діагностики ранніх ознак діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця у підлітків із ПМ.
Ефективність: використання алгоритму сприятиме вдосконаленню діагностики найбільш ранніх, доклінічних ознак формування порушень діастолічного наповнення лівого шлуночка серця на латентній стадії захворювання.
Галузь застосування: дитяча кардіоревматологія, педіатрія.

 

e-max.it: your social media marketing partner