Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Розробити комплекси лікувально-оздоровчих заходів для підлітків до- та призовного віку»
(керівник – д-р мед. наук, професор М.М. Коренєв, 2013−2015 рр.)

Об'єкт дослідження: cтан здоров'я юнаків до- та призовного віку, спосіб та якість життя, організація їх медичного забезпечення.
Мета: удосконалення медико-організаційного забезпечення юнаків на етапах підготовки до військової служби.
Методи: ретроспективний, соціологічний, експертних оцінок, статистичний.
Результати: встановлено стан здоров'я юнаків за показниками поширеності хвороб та загальної патологічної ураженості, структуру патології, темпи приросту в динаміці 1990-2013 рр., територіальні особливості. Виявлено провідну патологію, яка тривалий час обмежує придатність юнаків до служби в армії; показано внесок чинників організаційного характеру на результат оздоровлення хлопців, визначено необхідність удосконалення медичних стандартів лікування за окремими захворюваннями; за даними соціологічних опитувань встановлено особливості способу та якості життя юнаків, мотивації до укріплення власного здоров'я, ставлення до військової служби; запропоновано організаційно-методичні заходи щодо удосконалення медичного забезпечення юнацького контингенту на етапах підготовки до військової служби.
Новизна: надано комплексну оцінку стану здоров'я юнаків, способу та якості їх життя, пов'язаного зі здоров'ям, мотивації до його збереження, організації медичного забезпечення.
Ефективність: оптимізація медичної допомоги юнакам на етапах підготовки до військової служби.
Галузь застосування: охорона здоров'я дітей та підлітків.

e-max.it: your social media marketing partner