Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

КПКВ 6561040
«Визначити тенденції розвитку наукових досліджень за проблемою охорони здоров'я дітей та підлітків з 2001 по 2016 роки та рівень використання наукового продукту»
(керівник – д-р мед. наук, професор М.М. Коренєв, 2015−2017 рр.)

Об'єкт дослідження: інформаційні та інноваційні ресурси дослідницьких робіт, які проведено у 2001–2016 рр. в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків; дані анкетування фахівців щодо використання наукового продукту.
Мета: удосконалення інформаційного забезпечення планування дослідницьких робіт за пріоритетними напрямками та оптимізація процесу використання результатів дослідження.
Методи: інформаційної аналітики, наукометричні, кваліметричний аналіз, контент-аналіз, статистичні, патентної статистики.
Результати: визначено стан і тенденції розвитку дослідницьких робіт у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків за період 2001–2016 рр. на підставі наукометричних показників (кількість, тематична спрямованість, динаміка, термін виконання, найбільш розроблювані напрямки); проведено кваліметричний аналіз інформаційних та інноваційних ресурсів; показано перспективні напрямки подальших досліджень; встановлено тенденції розвитку наукових комунікацій в галузі, їх використання і роль у трансфері медичних технологій; визначено рівень використання наукового продукту. Запропоновано методику кваліметричної оцінки некомерційного трансферу наукового продукту.
Новизна: отримано нові дані про стан і тенденції розвитку наукових досліджень в галузі педіатрії, шкільної та підліткової медицини за тривалий термін (2001–2016 рр.); надано кваліметричну оцінку результативності дослідницьких робіт за їх публікаційною та інформаційною складовими, створено методику кваліметричної оцінки некомерційного трансферу наукового продукту.
Ефективність: удосконалення інформаційного забезпечення планування дослідницьких робіт за пріоритетними напрямками, оптимізація їх оцінювання на всіх етапах їх виконання, підвищення ефективності трансферу наукового результату дослідницьких робіт, удосконалення науково-інформаційного забезпечення лікарів.
Галузь застосування: охорона здоров'я дітей та підлітків, медичне наукознавство, науково-інформаційна діяльність.

 

e-max.it: your social media marketing partner