Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

2023

hypoandro coverВперше у практиці видаються методичні рекомендації, в яких найбільш інформативні ознаки об'єднано в таблиці для розрахунку індивідуального прогнозу щодо перебігу ГА та формування коморбідної патології. Розроблена технологія поліпшить діагностику захворювання та визначити прогноз її перебігу на ранніх етапах формування, що дозволить провести своєчасні профілактичні, лікувальні і реабілітаційні заходи.
Методичні рекомендації створено за результатами інноваційних НДР «Вивчити механізми впливу гіпоандрогенії на формування соматичної патології в період статевого дозрівання у хлопців (клініко-експериментальне дослідження)» № ДР 0117U003008 (2017 – 2019 рр.) та «Удосконалити систему медичного супроводу хлопців із затримкою статевого розвитку (ЗСР) з урахуванням ступеня гіпоандрогенії та коморбідних захворювань» (2020 – 2022 рр.) № ДР 0119U103778, які присвячені діагностиці та прогнозу несприятливого перебігу ГА із формуванням коморбідної патології гепатобіліарної та серцево-судинної системи у хлопців-підлітків із ЗСР.
Методичні рекомендації розраховані на ендокринологів, педіатрів та сімейних лікарів, які залучаються до медичної допомоги дітям. Їх впровадження дозволить поліпшити своєчасне виявлення дітей із ризиком формування та несприятливим перебігом ГА, що буде дієвою ланкою профілактики та ефективного лікування.

Методические рекомендации "Гіпоандрогенія у хлопців-підлітків: особливості діагностики та чинники ризику несприятливого перебігу".

e-max.it: your social media marketing partner

2023

ira coverЮІА є різнорідною групою захворювань, яка потребує різних підходів до лікування. Цілями лікування пацієнтів з ЮІА є контроль за ознаками та симптомами хвороби, попередження структурних пошкоджень, профілакти-ка розвитку коморбідних станів та побічних ефектів токсичності лікарських засобів, оптимізація росту і розвитку дитини, поліпшення якості їх життя та оптимізації їх соціального статусу.
Методичні рекомендації розроблено на підставі інноваційної НДР «Ро-зробити комплекс заходів попередження формування незворотних пошко-джень органів і систем та оптимальної соціалізації дітей із ревматичними за-хворюваннями (ЮІА, СЧВ)» 108/22 № державної реєстрації 0121U114420.

Методические рекомендации "Сучасна стратегія лікування та диспансерного нагляду дітей із ювенільним ідіопатичним артритом з фокусом на контроль якості життя".

 

e-max.it: your social media marketing partner

Комплекси лікувальної фізкультури для дітей та підлітків із хронічними соматичними захворюваннями
2018

Запропоновано комплекси лікувальної фізкультури для дітей і підлітків із захворюваннями серцево-судинної системи, дисплазії сполучної тканини, захворюваннями суглобів, ендокринною патологією, порушеннями менструальної функції у дівчат, які плідно використовуються у лікувально-реабілітаційному процесі в клініці ДУ «ІОЗДП НАМН».
Методичні рекомендації були підготовлені за результатами НДР «Визначити клінічний поліморфізм ювенільного ревматоїдного артриту та розробити критерії ранньої діагностики і прогноз перебігу захворювання» (№ ДР 0114U001020, 2016); «Вдосконалити методи лікування дівчаток-підлітків із гіпоменструальним синдромом» (№ ДР 0116U003035, 2016); «Вивчити медико-соціальні умови для позитивного впливу родини на збереження і зміцнення здоров’я дітей шкільного віку» (№ ДР 1117U003011).

Методические рекомендации "Комплекси лікувальної фізкультури для дітей та підлітків із хронічними соматичними захворюваннями".

e-max.it: your social media marketing partner

Лікування дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом
2018

На підставі результатів проведеного тривалого комплексного клініко-параклінічного дослідження ГМС, аналізу його проявів у 260 дівчат-підлітків віком 13-17,5 років, викладено принципи лікування пацієнток із ОМ та А ІІ, значно розширені та уточнені об’єм і методи лікування при цих РМФ.
Методичні рекомендації були підготовлені за результатами НДР «Вдосконалити методи лікування дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом» (№ держреєстрації 0116U003035).

Методические рекомендации "Лікування дівчат-підлітків із гіпоменструальним синдромом".

e-max.it: your social media marketing partner

Оцінка особливостей стану здоров’я та принципи медико-психологічного супроводу дітей шкільного віку із зони збройного конфлікту
2018

Вперше представлені дані, які підтверджують наявність в дітей шкільного віку із зони збройного конфлікту емоційної напруги та різний ступінь її вираженісті; окреслені основні тенденції стосовно змін у стані здоров’я, психологічних особливостей зазначеного контингенту, принципи їх медико-психологічного супроводу.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Дослідити стан здоров’я дітей шкільного віку із зони антитерористичної операції (АТО) та розробити систему медико-психологічного супроводу» (№ держреєстрації 0116U003034).

Методические рекомендации "Оцінка особливостей стану здоров’я та принципи медико-психологічного супроводу дітей шкільного віку із зони збройного конфлікту".

e-max.it: your social media marketing partner

Комплексна оцінка мотивації до самоконтролю у підлітків із цукровим діабетом І типу
2017

Застосування запропонованого інструментарію дозволить визначати напрямки корекційних заходів при медико-психологічному супроводі даного контингенту хворих та своєчасно корегувати програми шкіл самоконтролю, що спрямовані на підтримку довгострокової мотивації до самоконтролю ЦД І типу у підлітків.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Розробити технологію підтримки довгострокової мотивації до самоконтролю цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків», № держреєстрації 0115U001021.

Методические рекомендации "Комплексна оцінка мотивації до самоконтролю у підлітків із цукровим діабетом І типу".

e-max.it: your social media marketing partner

Технологія раннього втручання: принципи, алгоритм, зміст
2017

За результатами обстеження 92 родин, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психічного розвитку, встановлено, що організація послуги раннього втручання з використанням МКФ-ДП дозволяє практично реалізувати сучасні принципи біопсихосоціальної моделі надання допомоги.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Удосконалення системи виявлення порушень психічного розвитку у дітей раннього віку».

Методические рекомендации "Технологія раннього втручання: принципи, алгоритм, зміст".

e-max.it: your social media marketing partner

Діагностика і профілактика олігоменореї та вторинної аменореї у дівчат-підлітків
2016

Актуальність профілактики гіпоменструального синдрому (ГМС) у дівчат-підлітків, що об’єднує ОМ і ВА, обумовлена значним зростанням його поширеності. Відомо, що розлади менструальної функції за типом ГМС у період пубертату без своєчасної корекції досить часто зберігаються і в репродуктивному віці та призводять до первинного безпліддя, акушерської патології та перинатальних втрат.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «З’ясувати патогенетичні механізми розладів менструальної функції, що виникли в перший рік її становлення, та їх вплив на подальше функціонування жіночої статевої системи» (2013-2015 рр. ДР № 0113U001066) та «Вдосконалити методи лікування дівчаток-підлітків із гіпоменструальним синдромом» (2016-2018 рр. ДР № 0116U003035).

Методические рекомендации "Діагностика і профілактика олігоменореї та вторинної аменореї у дівчат-підлітків".

e-max.it: your social media marketing partner

Діагностика та прогноз особливостей перебігу ювенільного ревматоїдного артриту на ранніх етапах його розвитку
2016

Новизна даних методичних рекомендацій полягає в тому, що в них на підставі результатів проведеного тривалого комплексного клініко-параклінічного дослідження ЮРА, аналізу його проявів у дебюті та на подальших етапах розвитку (більш 10 років) у 180 хворих 2–18 років, представлено вперше розроблений авторами алгоритм ранньої диференційної діагностики ЮРА з РеА та технологію прогнозування перебігу ЮРА починаючи з перших років формування патологічного процесу.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Вивчити клінічний поліморфізм ювенільного ревматоїдного артриту та розробити критерії ранньої діагностики і прогноз перебігу захворювання», № держреєстрації 0114U001020.

Методические рекомендации "Діагностика та прогноз особливостей перебігу ювенільного ревматоїдного артриту на ранніх етапах його розвитку".

e-max.it: your social media marketing partner

Алгоритм обстеження та технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту
2015

Методические рекомендации посвящены изложению современных представлений о алгоритма обследования больных ДНЗ и определения дальнейшей тактики лечения и реабилитации.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Удосконалити методи лікування хворих на дифузний нетоксичний зоб на етапах статевого дозрівання» № ДР 0113U001068.

Методические рекомендации "Алгоритм обстеження та технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту".

e-max.it: your social media marketing partner

Діагностика та прогноз формування рекурентної депресії у дітей в період статевого дозрівання
2015

Впервые выделены клинические, психологические, социальные, биологические, генетические, нейрогормональные, нейрофизиологические маркеры риска формирования рекуррентного депрессивного расстройства у детей в период полового созревания. Впервые в медицинской практике определены информативность клинических, психологических, биологических, нейрогормональних, нейрофизиологических и генетических факторов, являются значимыми в диагностике и формировании РДР у детей в период полового созревания.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Вивчити механізми прогресування депресивних розладів у дітей в період статевого дозрівання», ДР № 0113U001069.

Методические рекомендации "Діагностика та прогноз формування рекурентної депресії у дітей в період статевого дозріванняа".

e-max.it: your social media marketing partner

Медико-психологічний супровід дітей раннього віку з синдромом дауна
2015

Новизна методических рекомендаций заключается в том, что в них предложена система медико-психологического сопровождения семей, воспитывающих ребенка раннего возраста с синдромом Дауна, основанной на междисциплинарном подходе к оценке состояния здоровья и психомоторного развития такого ребенка.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Розробити комплексні диференційовані програми раннього втручання для медико-психологічної реабілітації дітей раннього віку з синдромом Дауна та оцінити їх ефективність», № держреєстрації 0112U001070.

Методические рекомендации "Медико-психологічний супровід дітей раннього віку з синдромом дауна".

e-max.it: your social media marketing partner

Факторы риска формирования осложненного течения ожирения у детей и подростков
2013

Впервые в практике издаются методические рекомендации, в которых предложен комплексный подход к проблеме ожирения и профилактики его осложненного течения. Использование этих рекомендаций позволит предупредить развитие метаболического синдрома во взрослом возрасте, будет способствовать предупреждению психических расстройств, возникающих на фоне ожирения у подростков.
Выделены факторы риска формирования осложненного течения ожирения, среди которых важное место принадлежит инсулинорезистентности, изменениям в системе антиоксидантной защиты и дислипидемии.
Методические рекомендации созданы по результатам НИР «Изучить роль инсулинорезистентности в формировании органов и систем при ожирении у детей и подростков» № 0110U001045.

Методические рекомендации "Факторы риска формирования осложненного течения ожирения у детей и подростков".

e-max.it: your social media marketing partner

Реабилитация и диспансерное наблюдение подростков, больных остеоартрозом
2013

Новизна данных методических рекомендаций заключается в том, что в них впервые разработан алгоритм и технология реабилитации больных ОА подростков на разных его этапах (стационар-поликлиника-санаторий) с учетом возможных факторов риска прогрессирования заболевания.
Методические рекомендации были созданы в процессе выполнения научно-исследовательской работы «Разработать эффективную систему этапного (стационар-поликлиника-санаторий) лечения остеоартроза у подростков и оценить эволюцию заболевания в процессе длительного ретро- и проспективного наблюдения за больными» (№ 0111U001055), а также с учетом приказов Минздрава № 676 12.10.2006 г. «Об утверждении протоколов предоставления медпомощи по специальности "Ревматология"» и № 364 от 28.05.2009 г. «Об утверждении клинических протоколов санаторно-курортного лечения детей в санаторно-курортных учреждениях Украины».

Методические рекомендации "Реабилитация и диспансерное наблюдение подростков, больных остеоартрозом".

e-max.it: your social media marketing partner

Клиника и диагностика депрессии у детей 7-11 лет
2013

Проблема аффективных расстройств у детей является одной из наиболее актуальных в современной психиатрии в связи с учащением и «омоложением» депрессивных нарушений.
Частота депрессивных расстройств в детский популяции варьирует от 0,4-0,7 до 40,0 %. В Украине распространенность депрессии среди детей и подростков составляет 10,0-20,0 %. По данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность депрессий в подростковом возрасте достигает 30,0 %, а средний возраст их возникновения приближается к девяти годам.
Методические рекомендации созданы по результатам инновационной НИР «Определить психопатологические особенности депрессии и механизмы ее формирования у детей 7-11 лет» (2010 - 2012 гг .) № 0110U001047.

Методические рекомендации "Клиника и диагностика депрессии у детей 7-11 лет".

e-max.it: your social media marketing partner

Выявление расстройств функции половой системы и их профилактика у девочек в современных условиях

2011

В современных социально-экономических условиях проблема охраны репродуктивного здоровья женщины приобретает особую медико-социальной значимости. Репродуктивное здоровье женщин оптимального репродуктивного возраста во многом зависит от особенностей течения периода полового созревания, который определяет репродуктивный потенциал девочек-подростков.

e-max.it: your social media marketing partner

Подробнее...

Усовершенствование использования информационных ресурсов Интернет в области охраны здоровья детей и подростков

2011

Методические рекомендации разработаны в рамках выполнения НИР «Усовершенствовать систему использования информационных ресурсов глобальной коммуникационной сети в области охраны здоровья детей и подростков», № ДР 0108U011197, (2009–2011 гг.), цель которой - усовершенствование использования новейших информационно-коммуникационных технологий в области охраны здоровья детей и подростков.

e-max.it: your social media marketing partner

Подробнее...