Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

Scientific board

SI "ICAHC NAMS"

Голова - доктор мед. наук, професор Даниленко Георгій Миколайович.

Заступник голови - доктор мед. наук Диннік Вікторія Олександрівна.

Учений секретар - канд. мед. наук Межибецька Інна Володимирівна.

Члени Вченої Ради:

 • Багацькая Наталія Василівна - зав. лабораторії медичної генетики, д-р біол. наук;
 • Богмат Людмила Феодосіївна - зав. відділення кардіоревматології, д-р мед. наук, проф.;
 • Водолажський Максим Леонідович - зав. відділом науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботы, канд. мед. наук;
 • Кукуруза Ганна Володимирівна - зав. відділення психології розвитку, д-р психол. наук;
 • Лебець Ірина Степанівна - головний науковий співробітник відділення кардіоревматології, д-р мед. наук, проф.;
 • Левенець Софія Олександрівна - провідний науковий співробітник відділення дитячої гінекології, д-р мед. наук, проф.;
 • Майоров Олег Юрійович - головний науковий співробітник групи функціональних методів досліджень за сумісництвом, д-р мед. наук, проф.;
 • Меркулова Тетяна Валентинівна - завідувач відділу гігієни дітей шкільного віку і підлітків, канд. мед. наук;
 • Михайлова Емілія Аурелівна - завідувач відділення психіатрії, старший науковий співробітник, д-р мед. наук;
 • Нефідова Валентина Євгенівна - старший науковий співробітник лабораторії медичної генетики, голова профспілки, канд. біол. наук;
 • Носова Олена Михайлівна - головний лікар клініки, канд. мед. наук;
 • Пересипкіна Тетяна Валентинівна - завідувач відділення наукової організації медичної допомоги школярам і підліткамм, старший науковий співробітник, канд. мед. наук;
 • Рак Лариса Іванівна - завідувач відділення педіатрії і реабілітації, старший науковий співробітник, д-р мед. наук;
 • Турчина Світлана Ігорівна - завідувач відділення ендокринології, старший науковий співробітник, д-р мед. наук;
 • Шляхова Наталія Василівна - завідувач лабораторії клінічної імунології, старший науковий співробітник, канд. мед. наук.
 • Щербакова Олена Олександрівна - старший науковий співробітник відділу гігієни дітей шкільного віку та підлітків, голова ради молодих вчених, канд. психол. наук.

На засіданнях Вченої ради обговорюються найбільш актуальні питання багатьох аспектів наукової діяльності Інституту: визначення перспективних напрямків наукової діяльности, розвитку фундаментальних досліджень, сучасних наукових досягнень та перспективи впровадження в роботу нових методів досліджень, аналіз виконання НДР, видавничої діяльності Інституту, науково-інформаційної, патентно- ліцензійної роботи, підоготовки кадрів вищої кваліфікації, стану діяльності клініки та консультативної поліклініки та заходах щодо його поліпшення, міжнародного співробітництва, впровадження результатів НДР у практику охорони здоров'я, розглядвються питання щодо роботи комісій, створених при Вченій раді Інституту.

При Вченій раді працюють 4 комісії:

 1. Проблемна комісія Інституту
 2. Комісія по оцінці впровадження результатів наукових розробок та дисертаційних робот
 3. Комісія по перевірці первинної документації дисертаційних робот
 4. Комісія по ефективному використанню науково-інформаційних ресурсів
e-max.it: your social media marketing partner