Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А
There are no translations available.

КПКВ 6561040
«Вивчити гормональну регуляцію альдегіддегідрогеназ та її роль в модуляції чутливості тканин внутрішніх органів до стресу на етапі статевого дозрівання»
(керівник – д-р мед. наук, професор В.В. Давидов, 2014−2015 рр.)

Об'єкт дослідження: активність альдегіддегідрогенази внутрішніх органів щурів-самців різного віку.
Мета: вивчити характер модуляції каталітичної активності та ізоферментного спектра, а також особливості гормональної регуляції альдегіддегідрогеназ крові і внутрішніх органів інтактних та іммобілізованих щурів пубертатного віку.
Методи: спектрофотометричний, імуноферментний, статистичні.
Результати: визначена вікова динаміка активності альдегіддегідрогеназ у серці та печінці і виявлені тканиноспецифічні зміни її активності за умов іммобілізаційного стресу у щурів пубертатного віку. Встановлено, що підвищення рівня тестостерону призводить до зниження активності альдегіддегідрогенази та обмеження катаболізму карбонільних продуктів у окислювальному шляху їх утилізації.
Новизна: вперше продемонстровано існування взаємозв'язку між рівнем тестостерону та активністю альдегіддегідрогенази в тканинах внутрішніх органів щурів.
Ефективність: впровадження результатів роботи сприятиме підвищенню знань студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівня.
Галузь застосування: науково-дослідні організації, які працюють у галузі вікової і медичної біохімії.

e-max.it: your social media marketing partner