Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А
There are no translations available.

КПКВ 6561040
«Розробити медико-профілактичні заходи з попередження професійної непридатності учнівської молоді за станом здоров'я»
(керівник – д-р мед. наук, професор Г.М. Даниленко, 2014−2016 рр.)

Об'єкт дослідження: стан здоров'я 791 учня (201 юнаків та 590 дівчат) різних типів навчальних закладів м. Харкова.
Мета: профілактика виробничо-обумовлених захворювань та попередження професійної непридатності учнівської молоді за станом здоров’я шляхом удосконалення системи медичної професійної орієнтації.
Методи: санітарно-гігієнічна оцінка умов навчання, гігієнічні дослідження життєдіяльності, клінічні, психолого-педагогічні, статистичні методи.
Результати: надано оцінку сучасній системі профорієнтації підлітків в системі професійно-технічної освіти, встановлено медичні і психофізіологічні особливості самовизначення підлітків, досліджені гігієнічні аспекти профорієнтації старшокласників на етапі до профільної підготовки та профільного навчання на базі ПТНЗ, проаналізовано потребу молоді у допомозі найближчого соціального оточення підлітків при виборі професії і виявлено структуру мотиваційних факторів вибору професії у підлітків.
Новизна: вперше в Україні запропонована технологія медико-психологічного супроводу професійного самовизначення підлітків, метою якої є попередження професійної непридатності учнівської молоді за станом здоров’я шляхом удосконалення системи медичної профорієнтації, оптимізації процесу професійного консультування, направленого на раціональний вибір професії, оптимальне працевлаштування і підвищення працездатності молоді.
Ефективність: створений алгоритм визначення медико-соціальних особливостей профорієнтації учнівської молоді та комп’ютерна програма для визначення професійної готовності підлітків сприятиме підвищенню ефективності впровадження медико-профілактичних заходів з попередження професійних та виробничо-обумовлених захворювань, виробничого травматизму, ранньої інвалідності та професійної непридатності підлітків.
Галузь застосування: гігієна дітей та підлітків, педіатрія, шкільна медицина, підліткова терапія.

e-max.it: your social media marketing partner